YARDIMLARINIZ İÇİN

Nakdi Yardımlar:

Yardımlarınız için:

İnsanlığa Hizmet Vakfı, gayelerinin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi için, vakıf varlığına ilave edilmek üzere, yurtiçinden veya yurtdışından, doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla, hakiki veya hükmi, şahıslar veya veliler tarafından yapılan, vakıf gayesine aykırı olmayan şartlı veya şartsız bağışları, menkul ve gayrimenkullerle her türlü malı, kıymet ve hakları, ayni ve nakdi bağışları kabul etmektedir.

Nakdi Yardımlar:

Banka Yoluyla:

HALK BANKASI BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ

IBAN :

TR62 0001 2009 8820 0016 0000 66